Friss topikok

  • mente: @Squall: Csak egy jó tanács. Ha már szó szerint átveszel valamit egy könyvből (John és Mary Gribbi... (2015.04.08. 22:04) Inverz négyzetes szabály
  • Squall: Igen, elírás történt, és köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem. Javítva. (2011.05.09. 16:47) A fény útja
  • hoffmann: Számomra furcsa, hogy a gravitációval kapcsolatban valakinek ezek jutnak először az eszébe. Elmond... (2011.04.13. 22:30) Gravitáció
  • willem: Szia Squall! Nagyon érdekesek az írásaid, most olvasgatom őket, szerencsére meg is értettem eddig ... (2010.09.08. 17:51) Az elektromágneses kölcsönhatások természete
  • Dercsár: Ez tényleg jól szemlélteti a kvantumfizikusok helyzetét - a példában ők a Twilóiak. Azonban úgy vo... (2010.05.13. 23:53) A láthatatlan futball-labda

Fizika

Filozófia


A láthatatlan futball-labda

Squall 2009.07.12. 08:46

Az alábbi bejegyzés többségében nem saját kútfőből származik, hanem Leon Ledermanntól kölcsönöztem, de annyira elmés módon közelíti meg korunk részecskefizikájának problémamegoldási menetét, hogy mindenképp meg szerettem volna emlékezni róla néhány sorban. Itt jegyezném…

Címkék: fizika

2 komment

Kicsi és nagy

Squall 2009.01.23. 11:14

Az elektron és más elemi részecskék körülbelül százezred angströmny átmérőjétől a távoli óriás galaxishalmazok átmérőjéig mindenféle méretre találhatunk példákat a bennünket körbevevő világban. Az ebmer feje körülbelül középtájon van egy atom és a Nap, illetve az…

Címkék: fizika

2 komment

Végtelen

Squall 2008.04.01. 14:06

Evezzünk most egy kicsit a fizika matematikai oldalára, és fejtsünk meg egy sokak számára megoldhatatlan rejtélyt, a végtelen értékek eltűntetésének lehetőségét. A számítások során fellépő végtelen mennyiségek már régóta bosszantják a fizikusokat. E végtelen mennyiségek…

Címkék: fizika

4 komment

A neutronok halála

Squall 2008.04.01. 13:06

A gyenge kölcsönhatás nem annyira összetartja, mint inkább széttöri a dolgokat. Főként a neutronokra hat, s protonná változtatja őket. Ezt a folyamatot béta-bomlásnak nevezzük: eredményeképpen a neutron egy elektront és egy neutrínót (egészen pontosan antineutrínót) sugároz…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Az atom ragasztószalagjai

Squall 2008.04.01. 12:57

Már csak az a kérdés vár megválaszolásra, hogy miért (és hogyan) rendeződnek a kvarkok kettős vagy hármas csoportokba? A válasz: egy eddig ismeretlen térkvantum (részecske) tartja össze őket. Ezeket a részecskéket a tudósok gluonoknak nevezték el (az angol „glue”…

Címkék: fizika

1 komment

Kvantumbizonytalanság

Squall 2008.04.01. 12:39

A kvantumbizonytalanság (az előbb vázolt esetben) a protonok és neutronok energiájával kapcsolatos jelenség. Ahogy egy kvantumos objektum helye és impulzusa (sebessége) ugyanabban az időben nem határozható meg pontosan, az energiája sem adható meg teljes határozottsággal. Ez a…

Címkék: fizika

18 komment

Az atommag belsejében ható erők és a kvarkok

Squall 2008.04.01. 12:29

Az előbbiekben vázolt helyzet teljesen megváltozik, ha az atommagot vizsgáljuk. A protonokat és neutronokat az erős nukleáris kölcsönhatás, a magerő tartja össze. Ez az erő teszi lehetővé, hogy nagy mennyiségű pozitív töltés tartózkodjon kis helyen, és az elektromos taszítás…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Elektromágneses távolságok

Squall 2008.04.01. 12:10

Az elektromágneses erőhatás nagy távolságban is érzékelhető. Ennek az az oka, hogy bár a fotonok szállítanak valamennyi energiát, egy foton létrehozásakor nem kell fedezni a tömegének megfelelő energiamennyiséget, mert az elektromágneses tér kvantumának (tehát a fotonnak)…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Az elektromágneses kölcsönhatások természete

Squall 2008.03.29. 22:54

Amikor két elektron közel kerül egymáshoz, azonos (negatív) elektromos töltésük lévén, taszítják egymást. De hogyan működik a köztük ható erő? A kölcsönhatás a fotonok közvetítésével történik. A fotonok az elektromágneses erő közvetítő részecskéi, amelyek a két…

Címkék: fizika

3 komment

Az elektromágneses jelenség

Squall 2008.03.29. 22:41

Az összes klasszikus jelenség, amely az elektromossággal és mágnesességgel kapcsolatos, leírható a Maxwell- egyenletekkel. Ezek az egyenletek többek között azt is megmagyarázzák, hogyan terjednek az elektromágneses hullámok. Képzeljünk el egy elektromos hullámot, amelyet egy…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

92, a végső határ

Squall 2008.03.29. 22:30

A rendre nehezebb elemeknél megfigyelhető, hogy több neutront tartalmaznak, mint protont. A neutronokra szükség van ahhoz, hogy a növekvő mennyiségű pozitív töltés együtt maradhasson. A vas 56-os izotópja például 26 protont és 30 neutront tartalmaz, amíg az uránium 238-as…

Címkék: fizika

8 komment

Relatív atomsúly

Squall 2008.03.29. 19:34

A szén leggyakoribb, 12-es izotópja hat neutront és hat protont tartalmaz, amely körül hat elektron kering. A szimmetriának köszönhetően, s miután a szénnel könnyebb dolgozni, mint a hidrogénnel, a relatív atomsúlyokat a mai fizikában úgy határozzák meg, hogy a szén 12-es…

Címkék: fizika

Szólj hozzá! · 2 trackback

Izotópok

Squall 2008.03.29. 19:28

Az elemek kémiai tulajdonságai szinte teljesen az elem atomjaihoz tartozó elektronok számától függ. Ez éppen ugyanannyi, mint ahány proton található az atom magjában. Egy elem atomsúlyát azonban a magban lévő protonok és neutronok együttes száma határozza meg, így a…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Miért kék az ég?

Squall 2008.03.21. 12:47

Először John Tyndall foglalkozott a problémával az 1860-as években, de Albert Einstein adta meg a végső magyarázatot. Tyndall rájött, hogy a jelenségnek egyszerű az oka: a kék fény könnyebben szóródik az égbolton, mint a vörös. A Napból érkező fénysugarak a szivárvány…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Newton három törvénye

Squall 2008.03.21. 12:32

Három Newton-törvény van, és ezek mai ésszel maguktól értetődőnek tűnek, mégis, az egész modern fizika alapját képezik. Az első törvény kimondja, hogy bármely test áll, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, amíg nem hat rá semmilyen erő. Ha jobban belegondolunk, ez…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Inverz négyzetes szabály

Squall 2008.03.21. 12:11

Következő bejegyzésemben egy hatásos példát mutatok arra, hogyan lehet a fizikai törvényeket más helyzetben alkalmazni, mint amelyben eredetileg felfedezték őket. Egy olyan fizikai törvény, mint Newton gravitációs törvénye, univerzális igazság. Newton felfedezte, hogy az univerzum…

Címkék: fizika

10 komment

Amadeo Avogadro gáztörvénye

Squall 2008.03.21. 12:01

Ugyanannyi térfogatú gáz ugyanakkora hőmérsékleten és nyomáson egyforma számú molekulát tartalmaz. Teljesen mindegy, milyen gáz van egy dobozban, azonos feltételek mellett (nyomás, hőmérséklet, térfogat) ugyanannyi részecskének kell a gázban repkednie. Ezt a modellt a…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

A tudományos módszer

Squall 2008.03.21. 11:58

Richard Feynmann a 20. század egyik legnagyobb fizikusa egy 1964-ben megtartott előadásán a következőképp foglalta össze a tudományos módszer lényegét (miközben hangsúlyozta, hogy a „törvény” kifejezés itt modellnek felel meg): „Általában a következő…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

A levegőben lebegő szappan (aerogél)

Squall 2008.03.13. 16:21

Milyen hatással lenne az emberekre egy lebegő szappandarab látványa? Alighanem sokan bűvészmutatványra gyanakodnának. Majdnem ösztönösen tudjuk, hogy a szilárd anyagok sűrűsége nagyobb, mint a gázoké. Azonban a kémikusok nem régen aerogélnek nevezett, a levegőnél is könnyebb…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Tudományos determinizmus

Squall 2008.03.12. 18:37

Laplace föltételezése szerint léteznie kell olyan törvények együttesének, amelyek előre megadják a Világegyetem további fejlődésének menetét, ha állapota valamely időpontban ismert. Laplace-nek a tudományos determinizmusba vetett reményei azonban nem válhattak valóra,…

Címkék: fizika

11 komment

Az egyesített elmélet következményei

Squall 2008.03.12. 18:01

A GUT forradalmasítaná a hétköznapi ember elképelését a Világegyetemet kormányzó törvényekről. Newton idejében egy iskolázott személy számára elképzelhető volt, hogy legalább körvonalaiban áttekintést szerezzen az emberi tudás egészéről. A tudomány fejlődésének…

Címkék: fizika

5 komment

Gondolatkísérlet

Squall 2008.03.12. 17:34

Az előbbi bejegyzésben említett Planck- energia kapcsán eszembe jutott Max Planck többi munkássága, ezért –gondoltam- nem árthat, ha az eddigiektől eltérően egy kicsit a fogalmak mögé nézünk, és más szemszögből tekintünk a jeles kutató nevét viselő fizikai…

Címkék: fizika

2 komment

A beskatulyázhatóság határa

Squall 2008.03.12. 15:47

Ahogy most is, számtalanszor elgondolkodtam rajta, miből is áll a kezemben szorongatott sörösüveg vagy gumicukor külső rétegei által elrejtett, önnön valósága. Mert ugye nem képzelhetjük, hogy a sör sörmolekulákból, míg a gumicukor gumicukor-molekulákbó épül fel, bár…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Kötelező irodalom

Squall 2008.02.15. 12:54

Átfutottam a könyvespolcomon sorakozó keménykötésűek listáját, és úgy gondoltam, teszek egy rövid ajánlót, amit azoknak érdemes elolvasniuk, akik eddig is figyelemmel követék a bejegyzéseimet, és akik némi fogékonyságot mutatnak a fizika-csillagászat irányában. A…

Címkék: fizika

5 komment

Valós vagy képzetes?

Squall 2008.02.15. 12:03

A korábbi bejegyzések alapján arra is következtethetnénk, hogy az állítólagos képzetes idő az igazi, amit pedig valósnak hívunk, az csupán képzeletünk kitalációja. A valós időben a Világegyetemnek szingularitásoknál van kezdete és vége, ezek a pontok a téridő határát…

Címkék: fizika

1 komment