Friss topikok

  • mente: @Squall: Csak egy jó tanács. Ha már szó szerint átveszel valamit egy könyvből (John és Mary Gribbi... (2015.04.08. 22:04) Inverz négyzetes szabály
  • Squall: Igen, elírás történt, és köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem. Javítva. (2011.05.09. 16:47) A fény útja
  • hoffmann: Számomra furcsa, hogy a gravitációval kapcsolatban valakinek ezek jutnak először az eszébe. Elmond... (2011.04.13. 22:30) Gravitáció
  • willem: Szia Squall! Nagyon érdekesek az írásaid, most olvasgatom őket, szerencsére meg is értettem eddig ... (2010.09.08. 17:51) Az elektromágneses kölcsönhatások természete
  • Dercsár: Ez tényleg jól szemlélteti a kvantumfizikusok helyzetét - a példában ők a Twilóiak. Azonban úgy vo... (2010.05.13. 23:53) A láthatatlan futball-labda

Fizika

Filozófia

Az elektromágneses kölcsönhatások természete

Squall 2008.03.29. 22:54

Amikor két elektron közel kerül egymáshoz, azonos (negatív) elektromos töltésük lévén, taszítják egymást. De hogyan működik a köztük ható erő? A kölcsönhatás a fotonok közvetítésével történik. A fotonok az elektromágneses erő közvetítő részecskéi, amelyek a két…

Címkék: fizika

3 komment

Az elektromágneses jelenség

Squall 2008.03.29. 22:41

Az összes klasszikus jelenség, amely az elektromossággal és mágnesességgel kapcsolatos, leírható a Maxwell- egyenletekkel. Ezek az egyenletek többek között azt is megmagyarázzák, hogyan terjednek az elektromágneses hullámok. Képzeljünk el egy elektromos hullámot, amelyet egy…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

92, a végső határ

Squall 2008.03.29. 22:30

A rendre nehezebb elemeknél megfigyelhető, hogy több neutront tartalmaznak, mint protont. A neutronokra szükség van ahhoz, hogy a növekvő mennyiségű pozitív töltés együtt maradhasson. A vas 56-os izotópja például 26 protont és 30 neutront tartalmaz, amíg az uránium 238-as…

Címkék: fizika

8 komment

Relatív atomsúly

Squall 2008.03.29. 19:34

A szén leggyakoribb, 12-es izotópja hat neutront és hat protont tartalmaz, amely körül hat elektron kering. A szimmetriának köszönhetően, s miután a szénnel könnyebb dolgozni, mint a hidrogénnel, a relatív atomsúlyokat a mai fizikában úgy határozzák meg, hogy a szén 12-es…

Címkék: fizika

Szólj hozzá! · 2 trackback

Izotópok

Squall 2008.03.29. 19:28

Az elemek kémiai tulajdonságai szinte teljesen az elem atomjaihoz tartozó elektronok számától függ. Ez éppen ugyanannyi, mint ahány proton található az atom magjában. Egy elem atomsúlyát azonban a magban lévő protonok és neutronok együttes száma határozza meg, így a…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Miért kék az ég?

Squall 2008.03.21. 12:47

Először John Tyndall foglalkozott a problémával az 1860-as években, de Albert Einstein adta meg a végső magyarázatot. Tyndall rájött, hogy a jelenségnek egyszerű az oka: a kék fény könnyebben szóródik az égbolton, mint a vörös. A Napból érkező fénysugarak a szivárvány…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Newton három törvénye

Squall 2008.03.21. 12:32

Három Newton-törvény van, és ezek mai ésszel maguktól értetődőnek tűnek, mégis, az egész modern fizika alapját képezik. Az első törvény kimondja, hogy bármely test áll, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, amíg nem hat rá semmilyen erő. Ha jobban belegondolunk, ez…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Inverz négyzetes szabály

Squall 2008.03.21. 12:11

Következő bejegyzésemben egy hatásos példát mutatok arra, hogyan lehet a fizikai törvényeket más helyzetben alkalmazni, mint amelyben eredetileg felfedezték őket. Egy olyan fizikai törvény, mint Newton gravitációs törvénye, univerzális igazság. Newton felfedezte, hogy az univerzum…

Címkék: fizika

10 komment

Amadeo Avogadro gáztörvénye

Squall 2008.03.21. 12:01

Ugyanannyi térfogatú gáz ugyanakkora hőmérsékleten és nyomáson egyforma számú molekulát tartalmaz. Teljesen mindegy, milyen gáz van egy dobozban, azonos feltételek mellett (nyomás, hőmérséklet, térfogat) ugyanannyi részecskének kell a gázban repkednie. Ezt a modellt a…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

A tudományos módszer

Squall 2008.03.21. 11:58

Richard Feynmann a 20. század egyik legnagyobb fizikusa egy 1964-ben megtartott előadásán a következőképp foglalta össze a tudományos módszer lényegét (miközben hangsúlyozta, hogy a „törvény” kifejezés itt modellnek felel meg): „Általában a következő…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

A levegőben lebegő szappan (aerogél)

Squall 2008.03.13. 16:21

Milyen hatással lenne az emberekre egy lebegő szappandarab látványa? Alighanem sokan bűvészmutatványra gyanakodnának. Majdnem ösztönösen tudjuk, hogy a szilárd anyagok sűrűsége nagyobb, mint a gázoké. Azonban a kémikusok nem régen aerogélnek nevezett, a levegőnél is könnyebb…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!

Tudományos determinizmus

Squall 2008.03.12. 18:37

Laplace föltételezése szerint léteznie kell olyan törvények együttesének, amelyek előre megadják a Világegyetem további fejlődésének menetét, ha állapota valamely időpontban ismert. Laplace-nek a tudományos determinizmusba vetett reményei azonban nem válhattak valóra,…

Címkék: fizika

11 komment

Az egyesített elmélet következményei

Squall 2008.03.12. 18:01

A GUT forradalmasítaná a hétköznapi ember elképelését a Világegyetemet kormányzó törvényekről. Newton idejében egy iskolázott személy számára elképzelhető volt, hogy legalább körvonalaiban áttekintést szerezzen az emberi tudás egészéről. A tudomány fejlődésének…

Címkék: fizika

5 komment

Gondolatkísérlet

Squall 2008.03.12. 17:34

Az előbbi bejegyzésben említett Planck- energia kapcsán eszembe jutott Max Planck többi munkássága, ezért –gondoltam- nem árthat, ha az eddigiektől eltérően egy kicsit a fogalmak mögé nézünk, és más szemszögből tekintünk a jeles kutató nevét viselő fizikai…

Címkék: fizika

2 komment

A beskatulyázhatóság határa

Squall 2008.03.12. 15:47

Ahogy most is, számtalanszor elgondolkodtam rajta, miből is áll a kezemben szorongatott sörösüveg vagy gumicukor külső rétegei által elrejtett, önnön valósága. Mert ugye nem képzelhetjük, hogy a sör sörmolekulákból, míg a gumicukor gumicukor-molekulákbó épül fel, bár…

Címkék: fizika

Szólj hozzá!